Tukaj smo za vas!

Na voljo smo vam vsak dan in tudi zunaj delovnega časa vas bomo kontaktirali v kratkem času.

pon. - pet. 06:00 - 22:00 sob. - nedel. 10:00 - 18:00 Uradne ure: Pon - pet 08:00 - 18:00 Gnarrenburger Straße 64 27432 Bremervörde +49 4761 99 600 99 service@personaleinsatz.eu
Foto AGBs

GTC

Splošni pogoji in določila

 1. Področje uporabe, opredelitve pojmov
  1. Naslednji splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: SPP) veljajo za vsa poslovna razmerja med

   W & W Personaleinsatz GmbH
   Gnarrenburger Street 64
   27432 Bremervörde

   Telefon +49 4761 99 600 99
   E-naslov service@personaleinsatz.eu
   Spletna stran https://personaleinsatz-projekte.eu

   Zastopnik:
   generalni direktor Julian Wohlan

   Sedež podjetja Bremervörde
   Registrsko sodišče lokalno sodišče Tostedt
   Poslovni register HRB 207899
   Identifikacijska številka za DDV DE328993651

   (v nadaljnjem besedilu "posrednik") in stranke družbe W & W Personaleinsatz GmbH (v nadaljnjem besedilu "naročnik" in "izvajalec", skupaj imenovani tudi "stranki").
  2. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo izključno, če sta stranki podjetnika. V skladu s 14. členom nemškega civilnega zakonika (BGB) je podjetnik fizična ali pravna oseba ali poslovna družba, ki pri sklepanju pravnih poslov deluje v okviru svoje gospodarske ali samostojne poklicne dejavnosti. Dokazno breme nosijo stranke.
  3. Uporabljajo se izključno posrednikovi splošni pogoji poslovanja. Če naročnik ali izvajalec uporablja nasprotujoče si ali dodatne splošne pogoje, se njihova veljavnost zavrne; postanejo del pogodbe le, če se je posrednik z njimi izrecno strinjal.
 2. Predmet pogodbe
  1. Naročnik v okviru svojih poslovnih namenov uporablja različne podizvajalce (izvajalce), ki samostojno opravljajo naročene storitve na podlagi pogodb o delu in delu. Posrednik je specializiran za naročanje takšnih izvajalcev.
  2. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za vse pogodbe, zlasti okvirne sporazume o naročanju izvajalcev, sporazume o obravnavi projektov in vse podporne storitve, ki jih stranke sklenejo s posrednikom v zvezi s posli, ki jih ponuja posrednik.
  3. Posrednik poskrbi za evropske izvajalce z usposobljenimi delavci ali pomočniki z zahtevano kvalifikacijo v zahtevani stroki. Izvajalci delajo na podlagi pogodbe o delu in delovni sili. Neposredni pogodbeni stranki pogodb o delu sta naročnik in izvajalec.
 3. Sklenitev pogodbe
  1. Predstavitev in oglaševanje storitev na spletni prisotnosti borznega posrednika ne pomenita zavezujoče ponudbe borznega posrednika za sklenitev pogodbe o borznem posredovanju, temveč služita predložitvi zavezujoče ponudbe za sklenitev okvirne pogodbe o borznem posredovanju, vključno s spremljajočimi sporazumi.
  2. Nepremičninski posrednik stopi v stik s stranko takoj po njenem povpraševanju in skupaj z njo zbere informacije, potrebne za posredovanje.
   Stranka v naročilu za posredovanje navede poizvedbo. Vsi podatki, ki jih nepremičninski posrednik navede v naročilu za posredovanje, so predlogi nepremičninskega posrednika, da bi lahko na najboljši možni način oddal naročilo. Naročnik je sam odgovoren, da čim natančneje opredeli obseg, trajanje in vsebino dela, da je posredovanje mogoče. Za napačne, nepravilne ali nepopolne podatke je odgovorna izključno stranka.
  3. Posrednik objavi javni razpis za ustrezne projekte in jih objavi na svoji spletni strani. Izvajalci lahko enega od teh projektov prevzamejo kot podizvajalci. V tem primeru mora izvajalec s posrednikom skleniti pogodbe, ki so potrebne za izvedbo projekta in nadaljnjo podporo izvajalcu.
   Posrednik je pooblaščen za preverjanje poročil o dejavnostih, časovnic in poročil o prevzemu ter za izdajanje računov in pobiranje plačil v imenu izvajalca.
  4. Posrednik ob sklenitvi pogodbe sestavi pogodbeno dokumentacijo, vključno s splošnimi pogoji, v skladu s predpisi o varstvu podatkov in jo po oddaji pošlje strankam v besedilni obliki (po elektronski pošti).
  5. Pogodba je sklenjena izključno v nemškem jeziku.
  6. Stranke morajo zagotoviti, da so elektronski naslovi in kontaktni podatki, ki jih navedejo, pravilni, tako da lahko elektronska sporočila, ki jih pošlje posrednik, prejmejo pod temi podatki. Zlasti pri uporabi filtrov SPAM morajo stranke zagotoviti, da se lahko vsa elektronska sporočila, ki jih pošlje posrednik, dostavijo.
 4. Stroški, pogodbeni pogoji
  1. Če v posrednikovi ponudbi ni navedeno drugače, so vse urne postavke, navedene na spletu, ocenjeni neto stroški. Lahko se nekoliko razlikujejo glede na profil zahtev in podroben opis dela. Trenutne dnevne stopnje plačila, ki so odvisne od dogajanja na trgu in razpoložljivosti, so prikazane z zavezujočo ponudbo okvirnega sporazuma za posredovanje. Prejemnik storitve je odgovoren za obdavčitev nadomestila v skladu s členom 13b :UstG.
  2. Dogovorjene stopnje vključujejo dnevnice, stroške, potne stroške in nadomestila za vikende ter nadomestila za stroške.
  3. Nadomestilo za izvedbo vključuje vse, kar je potrebno za pravilno, popolno in pravočasno izvedbo storitve, ter vse stroške, nastale zaradi izpolnitve pogodbene obveznosti izvajalca (razen materiala in potrošnega materiala).
  4. Vse storitve posrednika so za stranko še vedno brezplačne.
   Naročnik plača provizijo za storitve posrednika na podlagi plačila po pogodbi o delu.
  5. Vsi drugi pogoji, kot so prepoved konkurence, garancije in pooblastila, kraj izvajanja, nastanitev, roki in datumi, zavarovanje, plačilni pogoji, predpisi o provizijah, prekinitev ali sprejem, so določeni v okvirnem sporazumu o napotitvi ter pogodbi o delu in storitvah. Dokumenti bodo strankam poslani po elektronski pošti pred oddajo naročila v skladu z uredbo GDPR.
 5. Odgovornost posrednika
  1. Posrednik je v primeru naklepa ali hude malomarnosti odgovoren v skladu z zakonskimi določbami za poškodbe življenja, telesa ali zdravja. Posrednik nima nobene druge odgovornosti. Zgornja omejitev odgovornosti velja tudi za osebno odgovornost posrednikovih zaposlenih, zastopnikov in organov.
  2. Posrednik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi dejanj ali opustitev izvajalca.
  3. Naročnik mora zavarovati borznega posrednika pred kakršno koli odgovornostjo, ki izhaja iz posredovanja izvajalca ali je z njim povezana.
 6. Dolžnost varovanja zaupnosti
  1. Poslovne in poslovne skrivnosti strank, ki so postale znane drugi stranki, se obravnavajo kot zaupne tudi po prenehanju pogodbenega razmerja in se ne smejo razkriti tretjim osebam. Obveznost varovanja tajnosti podatkov ne velja, če je stranka prejemnica na podlagi sodne odločbe ali odredbe organa zakonsko zavezana k razkritju zadevnih podatkov.
  2. Obveznost ohranjanja zaupnosti velja še pet let po prenehanju pogodbe.
 7. Varstvo podatkov
  1. Posrednik zbira in hrani podatke strank, ki so potrebni za transakcijo. Pri obdelavi osebnih podatkov posrednik upošteva zakonske določbe. Posrednik ima pravico posredovati te podatke tretjim osebam, pooblaščenim za izvedbo posredovanja, če je to potrebno za izpolnitev pogodbe. Več podrobnosti je na voljo v politiki zasebnosti, ki je na voljo na spletu. Stranke bodo na zahtevo kadar koli prejele informacije o podatkih, ki se hranijo o njih.
  2. Poleg tega se uporabljajo zakonski predpisi o varstvu podatkov, zlasti Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), nova različica Zveznega zakona o varstvu podatkov (BDSG-neu) in Zakon o telekomunikacijah (TMG).
  3. Nepremičninski posrednik ima avtorske pravice za vsa besedila, slike in filme, objavljene na njegovem spletnem mestu (razen če je v pravnem obvestilu navedeno drugače). Uporaba slik, filmov in besedil ni dovoljena brez izrecnega soglasja nepremičninskega posrednika.
 8. Končne določbe
  1. Te splošne pogoje poslovanja in pogodbeno razmerje med strankama ureja pravo Zvezne republike Nemčije z izključitvijo enotnega mednarodnega prava, zlasti Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. Izključna pristojnost za vse spore je sedež posrednikovega podjetja v mestu Bremervörde.
  2. V splošnih pogojih poslovanja ni ustnih ali pisnih dogovorov o zavarovanju. Spremembe ali dopolnitve morajo biti sklenjene v pisni obliki. To velja tudi za preklic zahteve po pisni obliki.
  3. Če je ena od določb teh splošnih pogojev poslovanja v celoti ali delno neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb te pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z zakonsko dopustno določbo, ki je najbližje predvidenemu namenu. To velja tudi v primeru nenamerno nastale pravne praznine.


Status: september 2023

Prijavite se

Register

Ponastavitev gesla

Vnesite svoje uporabniško ime ali e-poštni naslov. Po e-pošti boste prejeli povezavo za ustvarjanje novega gesla.