Sme tu pre vás!

Sme vám k dispozícii každý deň a spojíme sa s vami aj v krátkom čase mimo úradných hodín.

Po - Pi 06:00 - 22:00 So - Ne 10:00 - 18:00 Úradné hodiny: Po - Pi 08:00 - 18:00 Gnarrenburger Straße 64 27432 Bremervörde +49 4761 99 600 99 service@personaleinsatz.eu
Alt obrázku

Odtlačok

W & W Personaleinsatz GmbH

Informácie podľa § 5 TMG

W & W Personaleinsatz GmbH
Gnarrenburger Straße 64
27432 Bremervörde

Registračný súd: Tostedt Local Court
Obchodný register: HRB 207899

Zastúpený výkonným riaditeľom
Julianom Wohlanom

Kontakt
Telefón +49 4761 99 600 99
E-mail service@personaleinsatz.eu
Web https://personaleinsatz-projekte.eu

IČ DPH podľa § 27a zákona o dani z pridanej hodnoty
DE328993651

Redakčne zodpovedné

Julian Wohlan
Gnarrenburger Straße 64
27432 Bremervörde

Obrázkový materiál

Na stránkach spoločnosti W & W Personalseinsatz GmbH sú použité obrázky od nasledujúcich fotografov a dizajnérov:
Adobe Stock, Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH, Elbe-Weser Design, Freepik, Justus Böckelmann, Shutterstock.

Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
. Našu e-mailovú adresu nájdete vo vyššie uvedenom právnom oznámení. Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou rozhodcovskou komisiou.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade s § 7 ods. 1 TMG (nemecký zákon o telemédiách) a všeobecnými právnymi predpismi. Podľa §§ 8 až 10 TMG však ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti alebo blokovanie používania informácií v súlade so všeobecnými právnymi predpismi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto smere je však možná až od momentu, keď sa dozvieme o konkrétnom porušení. Akonáhle sa o takomto porušení dozvieme, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznaný. Permanentné monitorovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je účelné bez konkrétnych dôkazov o porušení. Ak zistíme porušenie právnych predpisov, takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie a akákoľvek forma komercializácie takéhoto materiálu nad rámec autorského zákona si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.
Pokiaľ obsah na týchto stránkach nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je takto označený. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa o porušení dozvieme, takýto obsah okamžite odstránime.

Zdroj: erecht24 .de

Prihlásiť sa

Registrácia

Obnovenie hesla

Zadajte svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu. Potom dostanete e-mailom odkaz na vytvorenie nového hesla.